Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Člověk, jeho poslání a víra

 
Člověk patří k živočišné říši, od ostatních živočichů se ale liší svým rozumem a duší. Tyto vlastnosti dělají z člověka dokonalé stvoření. Člověk předčí všechna ostaní pozemská stvoření díky svým duševním schopnostem, protože jak nás učí Písmo Svaté je obrazem Božím, což znamená, že je kromě živočišných vlastností obdařen specifickými duchovními dary – rozumem a duší.
Stvořil ho (Bůh), aby byl obrazem Božím (Berešít/Ge/1M 1:27)
בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתוֹ
Poslání každého stvoření závisí na jeho specifických vlastnostech. Člověk jako stvoření s vysokými intelektuálními a duševními schopnostmi, má vyšší poslání ve srovnání s ostatními tvory. Poslání člověka spočívá v tom, že musí rozvíjet Bohem mu dané fyzické a intelektuální schopnosti, a využívat je spolu s přirozenými (živočišnými) schopnostmi k poznávání svého okolí. Po tomto poznávání svého okolí, musí následovat poznávání samotného Boha. Poznávání Boha a Jeho vlastností, umožňuje člověku napodobovat Jeho vlastnosti a skutky: milovat pravdu, být milosrdným, shovívavým a dobrým atd.
Tak jako nejsou všichni lidé obdařeni stejnými vlastnostmi, tak ani všichni lidé nemohou dosáhnout stejného stupně poznání a dokonalosti. Proto je potřeba pomáhat k dosažení co nejvyššího stupně poznání a dokonalosti i svým bližním.
Rodiče a učitelé náboženství by měli dětem a naboženství neznalým lidem pomáhat poznávat Boha a Jeho vlastnosti. Tímto způsobem začnou chápat a napodobovat vlastnosti Boha. Touto cestou může člověk poměrně lehce dosáhnout dokonalosti a dosáhnout cíle svého poslání.
Učení o Bohu a jeho skutcích, učení o Bohu Jediném, Všemohoucím, Dobrotivém a Milosrdném Stvořiteli, a učení o zákonech, které nám Bůh dal prostřednictvím vyvolených proroků, se jmenuje Zákon Boží דת אלהים Dat Elohim nebo také náboženství. Karaimské náboženství je založeno výhradně na psaném Zákoně Mojžíšově, a ostatních knihách Písma Svatého.
 
 

miskan.jpg