Jdi na obsah Jdi na menu
 


11. Sedmé přikázání

Hadávár haševíí (הדּבר השׁביעי)

Nesesmilníš. (Šemot/Ex/2M 20:14(12))
לֹא תִנְאָף
Otázka:
Co nám přikazuje sedmé přikázání?
Odpověď:
Sedmé přikázání nám zakazuje:
1. Zenút (זנוּת) - pohlavní styk mezi osobami různého pohlaví, které nežijí v partnerském svazku.
2. Neuf (נאוּף) - nevěru osob, které žijí v partnerském svazku.
3. Arájot (עריוֹת) - pohlavní styk a partnerský svazek mezi osobami v příbuzenském vztahu.
Otázka:
Jak se můžeme vyhnout tomuto typu hříchu?
Odpověď:
Je potřeba se vyhýbat všemu, co může v srdci vzbudit nečisté city, jako třeba: chlípným písním, neslušným hrám a vtipům, neslušné podívané, čtení závadných knih, nadměrné konzumaci alkoholu ap.

homo.jpg

 

Zde jsou pasáže Písma Svatého, které podporují sedmé přikázání:
Kdo se dopustí cizoložství s ženou někoho jiného, kdo cizoloží s ženou svého bližního, musí zemřít, cizoložník i cizoložnice. (Vajikra/Lv/3M 20:10)
Žádná z izraelských dcer se nezasvětí smilstvu; ani žádný z izraelských synů se nezasvětí smilstvu. (Devarim/Dt/5M 23:18)
Nikdo se nepřiblíží k některé ze svých blízkých příbuzných, aby odkryl její nahotu. Já jsem Hospodin. (Vajikra/Lv/3M 18:6)
Což může někdo chodit po žhavém uhlí, a nepopálit si nohy? Tak dopadne ten, kdo vchází k ženě svého druha; nezůstane bez trestu, kdo se jí dotkne. (Př  6:28-29)
 
znas.jpg