Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. O poznání Boha

Lidská mysl není schopna v plném rozsahu pochopit Boha, člověk může Boha poznávat pouze v rámci omezených hranic lidského rozumu.

ker.jpg

Člověk může dojít k poznání Boha dvěma způsoby:
1. Přirozenou cestou, tedy cestou pozorování, studiem přírody a přemýšlením.
2. Cestou zjevení, tedy prostřednictvím zjevení se Boha ctihodným a vyvoleným lidem. Přes tyto vyvolené lidi Bůh sdělil lidstvu Svá tajemství, Svou vůli a Své zákony.
Tyto vyvolené lidi, kteří jsou prostředníky mezi Bohem a lidstvem, označujeme jako proroky - nevíjím (נביאים).
Písmo Svaté ¹) obsahuje: Zákon Mojžíšův (תּורת משׁה), Proroky (נביאים), popisující zjevení Boha prorokům a obsahující proroctví proroků a texty pod vlivem prorocké inspirace, Spisy – ketúvím (כּתוּבים), - texty inspirované Bohem – beruach hakodeš (בּרוּח הקדשׁ).
Tyto knihy nám slouží jako podklad k poznání Boha a Jeho Zákonů, předaných lidstvu prostřednictvím zjevení.

menora.jpg

¹) Písmo Svaté se skládá z následujících 24 knih: pět Knih Mojžíšových  תּורה  osm Knih Proroků נביאיםjedenáct Knih Spisů כּתוּבים, všechny tyto knihy se souhrně označují jako TaNaCH, podle počátečních písmen jeho třech částí.