Jdi na obsah Jdi na menu
 


7. Třetí přikázání

Hadávár hašlíší (הדבר השּׁלישׁי)

Nezneužiješ jména JHVH, svého Boha. JHVH nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. (Šemot/Ex/2M 20:7(6))
Otázka:
Co nám nařizuje třetí přikázání?
Odpověď:
Třetí přikázání nám nařizuje:
1. nepronášet jméno Boží nadarmo, ve zbytečných a nesmyslných hovorech.
2. nezlořečit jménu Božímu a nerouhat se.
3. nepronášet falešné přísahy ve jménu Boha.
Otázka:
Čemu nás ještě učí třetí přikázání?
Odpověď:
Třetí přikázání nás ještě učí ctít jmého Boží, pronášet Boží jméno s úctou, a pouze v nezbytných případech, kdy se obracíme k Bohu v modlitbách, prosbách nebo poděkováních.
Otázka:
K čemu nás ještě zavazuje třetí přikázání?
Odpověď:
Třetí přikázání nás zavazuje:
1. dodržovat vše slíbené jménem Boha, všechny přísahy a sliby dané Bohu.
2. klanět se v hluboké úctě během modlitby.
To vše potvrzují i jiné části Písma Svatého:
Kdo bude lát jménu JHVH, musí zemřít. Celá pospolitost ho ukamenuje. Jak host, tak domorodec zemře, jestliže bude lát Jménu. (Vajikra/Lv/3M  24:16)
Nebudete křivě přísahat v mém jménu, sice znesvětíš jméno svého Boha. Já jsem JHVH. (Vajikra/Lv/3M  19:12)
Budeš bedlivě dodržovat to, co vyřkly tvoje rty a co jsi dobrovolně slíbil JHVH, svému Bohu, k čemu ses svými ústy zavázal. (Devarim/Dt/5M 23:24)