Jdi na obsah Jdi na menu
 


12. Osmé přikázání

Hadávár hašemíní (הדּבר השּׁמיני)

Nepokradeš. (Šemot/Ex/2M 20:15)
לֹא תִגְנֹב
Otázka:
Co nám nařizuje osmé přikázání?
Odpověď:
Osmé přikázání zakazuje obecně krádež, ale krádež je potřeba chápat v širším slova smyslu. Z tohoto přikázání vyplývá, že je zákázána:
Loupež - gezilá (גּזלה), neboli odnětí cizí věci prokazatelně násilným způsobem.
Krádež - genevá (גּנבה), neboli tajné odnětí cizí věci.
Podvod - ável (עול) neboli přisvojení si čehokoli lstí, např. užití falešných peněz, užití špatné míry či závaží při prodeji, prodej šizených produktů, vyhýbání se placení dluhů pomocí falešné identity, neplnění slibů a závazků (např. závěti), ukrývání zločince či lupu.
Svatokrádež - chilul kodeš (חלוּל קדשׁ) neboli přisvojení si toho co je zasvěceno Bohu, a toho co patří Jeho Chrámu.
Úplatkářství - šochad (שׁחד) neboli braní úplatků od závislých, podřízených nebo obviněných, když jsou ze zištných důvodů povyšováni ti, kdo si povýšení nezaslouží, když jsou ze zištných důvodů obhajováni, chráněni a osvobozováni viníci, a obviňováni a omezováni nevinní.
Příživnictví - melechet remíjá aclut (מלאכת רמיה עצלוּת) neboli když někdo dostává plat za službu, nebo mzdu za práci, kterou nevykonal, což prakticky znamená, že plat nebo mzdu ukradl. Když někdo, kdo je schopen se živit prací, žije na úkor někoho jiného, žije z milodarů nebo bezdůvodně z veřejných peněz.
Vydírání - nešech  (נשׁך) neboli když někdo vymáhá své právo nezákonným nebo násilným způsobem, zneužívá ve svůj prospěch cizí práci nebo vlastnictví, například když věřitel zatěžuje dlužníka lichvářským úrokem, když někdo nutí na měm závislé k nepřiměřené dřině nebo nepřiměřeným daním, nájmům či poplatkům.  
Otázka:
Co nám ještě přikazuje osmé přikázání?
Odpověď:
Nebýt chamtivý - šinat beca (שׂנאת בּצﬠ)
Lásku k pravdě - ahavat háemet (אהבת האמת)
Spravdelnost - mišpat cedek (משׁפּט צדק)
Usilovné plnění povinností a pracovitost
- asot beemuná veahavat hameláchá (עשׂוֹת בּאמוּנה ואהבתה המלאכה)
Pasáže Písma Svatého, které podporují osmé přikázání:
Nebudete krást ani obelhávat a podvádět svého bližního. Nebudete křivě přísahat v mém jménu, sice znesvětíš jméno svého Boha. Já jsem Hospodin. Nebudeš utiskovat a odírat svého druha. Výdělek dělníka, kterého si najmeš, nezůstane u tebe do rána. (Vajikra/Lv/3M 19:11-13)
Nedopustíte se bezpráví při soudu, při měření, vážení a odměřování. Budete mít poctivé váhy, poctivá závaží, poctivé míry velké i malé. (Vajikra/Lv/3M 19:35-36)
Nepřevrátíš právo, nebudeš nikomu stranit, nepřijmeš úplatek. Úplatek oslepuje oči moudrých a překrucuje slova spravedlivých. (Devarim/Dt/5M 16:19)
Svému bratru nebudeš půjčovat na úrok, na žádnýúrokani za stříbro ani za pokrm ani za cokoli, co se půjčuje na úrok. (Devarim/Dt/5M  23:20)