Jdi na obsah Jdi na menu
 


14. Desáté přikázání

Hadávár háesírí (הדּבר העשׂירי)

Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. (Šemot/Ex/2M 20:17)

decaloque2.jpg

Otázka:
Co nám zakazuje desáté přikázání?
Odpověď:
Desáté přikázání zakazuje:
1. Toužit po něčem co patří někomu jinému.
2. Myšlenky na vše co patří bližnímu, protože tyto myšlenky vedou ke zlým činům a k neřesti.
3. Závidět bližnímu jeho štěstí.
Otázka:
Jak se můžeme vyhnout nečistým touhám?
Odpověď:
Nejlepším způsobem je: být spokojený se svým osudem, být pilný a pracovitý, spoléhat na Boha. Pro upevnění naděje a očistu srdce je dobré číst co nejčastěji Písmo Svaté.
Otázka:
Co nařizuje toto přikázání?
Odpověď:
Desáté přikázání nám nařizuje mít čisté myšlenky a být spokojený se svým postavením - tehor leváv vesáméach bechelko (טהוֹר לבב ושׂמח בּחלקוֹ).
Desáté přikázání podporují níže uvedené pasáže Písma Svatého:
Běda těm, kdo strojí ničemnosti, páchají zlo na svých ložích, dopouštějí se ho za jitřního světla; na to mají dost sil. Žádostivě dychtí po polích – a uchvacují, po domech – a zabírají. Utiskují muže i jeho dům, člověka i jeho dědictví. (Mich 2:1-2)
 
Lepší je maličko se spravedlností než mnoho výtěžků s bezprávím. (Př 16:8)
Závistivec se honí za majetkem a neví, že na něj přijde nedostatek. (Př 28:22)