Jdi na obsah Jdi na menu
 


37. Svátek Sukot

Chag hasukót (חַג הַסֻּכּוֹת)

Slavnost stánků - svátek Sukot je třetím poutním svátkem, který slavíme patnáctého dne sedmého měsíce, jak je psáno:
Mluv k Izraelcům: Od patnáctého dne téhož sedmého měsíce budou po sedm dní Věčného slavnosti stánků. (3M 23:34)
 
Svátek Sukot trvá osm dní, prvního a osmého dne svátku je bohoslužebné (svaté) shromáždění (מִקְרָא קדֶשׁ), druhý až sedmý den mají status polosvátku Chol hamoéd (חל הַמּעֵד). Prvního a osmého dne je zakázána veškerá práce, kromě přípravy jídla pro daný den. Během polosvátků je povolena pouze nejnutnější práce.
 
Nuže, patnáctého dne sedmého měsíce, když sklidíte zemskou úrodu, budete po sedm dnů slavit slavnost Věčného. Prvního dne bude slavnost odpočinutí i osmého dne bude slavnost odpočinutí. (3M 23:39)
 
Svátek je také označován jako Slavnost sbírání Chag háásíf (חַג הָאָסִיף). Ke konci zemědělské sezóny, po sklizni obilí a po sběru plodů, přinášel Lid Izraele své dary do Jeruzaléma, a společně slavili: pili, jedli a veselili se. Sukot byl jedním z nejveselejších svátků. Staří Izraelité v tomto období stavěli stánky Sukot (סֻּכּוֹת), a žili v nich po celý týden. Stánky zdobily různými rostlinami a plody. Zákon nám přikazuje přebývat sedm dní ve stáncích na památku toho, že naši předkové žili po východu z Egypta ve stáncích, jak je psáno:
 
Prvého dne si vezmete plody ušlechtilých stromů, palmové ratolesti, větve myrtových keřů a potočních topolů a sedm dní se budete radovat před Věčným, svým Bohem. (3M 23:40)
 
Sedm dní budete bydlet ve stáncích; všichni domorodci v Izraeli budou bydlet ve stáncích, aby všechna vaše pokolení věděla, že jsem přechovával Izraelce ve stáncích, když jsem je vyvedl z egyptské země. Já jsem Věčný, váš Bůh. (3M 23:42-43)
 
 
Prvních sedm dní tohoto svátku se nazývá svátek stánků Chag hasukót (חַג הַסֻּכּוֹת), osmý den se označuje jako den shromáždění Šemini aceret (שְׁמִינִי עֲצֶרֶת), protože se v tento den vydal Lid Israele do Jeruzaléma vyslechnout čtení Tóry, kterou lidu četli a vysvětlovali kněží Kohanim (כּהֲנִים)   
 
Kohanim - Potomci Árona byli kněžími ve Stanu setkávání a později v Chrámu, vyučovali Tóru, učili lid zákonům, ostatní příslušníci kmene Levi sloužili ve Stanu setkávání a později ve Chrámu, celý kmen Levi se stal jakousi kastou sloužící Bohu a žijící z darů, které přinášeli ostatní Izraelité a z desátků. Příslušníci kmene Levi neobdrželi žádnou půdu. Potomci praotce Árona Kohanim (כהנים) žijí stále mezi námi, je zvykem, že pronáší kněžské požehnání Bracha kohanim (ברכה כהנים), a čtou jako první z Tóry.
 
  
 
Svátek stánků se liší od všedního dne speciálními, pro tento svátek sestavenými, modlitbami Tefilat chag hasukót (תְּפִלַּת חַג הַסֻּכּוֹת). V současné době se staví pouze jeden společný, rostlinami a plody ozdobený stánek u kenasy, kde se čtou po sedm dní svátku, po ranní a večerní bohoslužbě krátké modlitby, jako připomínka obyčeje žít po sedm dní ve stánku. Slavnost shromáždění Aceret (עֲצֶרֶת) se liší kromě dlouhých svátečních modliteb Tefilat šemíní aceret (תְּפִלַּת שְׁמִינִי עֲצֶרֶת) i tím, že o tomto svátku končí jednoletý cyklus čtení Tóry, a začí ná nový cyklus čtení, a to čtením první pasáže Párášá (פָרָשָׁה) První knihy Mojžíšovy – Genesis Párášat Beréšít (פָרָשַׁת בְּרֵאשִׁית).
 
Osmého dne budete mít slavnostní shromáždění. Nebudete vykonávat žádnou všední práci. (4M 29:35)