Jdi na obsah Jdi na menu
 


16. Písmo Svaté - Spisy

 

Spisy Ketúvím (כּתוּבים) obsahují jedenáct knih:

Žalmy Tehilím (תּהלים)
Přísloví Šalamounova Mišlej (משׁלי)
Jób Íjóv (איוֹב)
Píseň Písní Šír hašírím (שׁיר השׁירים)
Rút Rút (רוּת)
Pláč Jeremjášův Ejchá (איכה)
Kazatel Kohelet (קהלת)
Ester Estér (אסתר)
Daniel Dáníél (דניאל)
Ezdráš a Nehemjáš Ezrá úNechemjá (עזרא וּנחמיה)
Knihy kronik I a II Divréj hajámím Alef veBet (דברי הימים א׳ וב׳)
Obsahem těchto knih je:
Žalmy Tehilím (תּהלים) jsou náboženské písně, chvalozpěvy a modlitby.
Přísloví Šalamounova Mišlej (משׁלי) jsou moudrá a mravní ponaučení.
Kniha Jób Íjóv (איוֹב) je poetický historický příběh, který popisuje nevyzpytatelnost cest Božích. Hrdinou tohoto příběhu je trpící Jób.
Píseň Písní Šír hašírím  (שׁירה שׁירים) je alegorická báseň o lásce Boha k Lidu Izraele.
Kniha Rút Rút (רוּת)obsahuje poučný příběh.
Pláč Jeremjášův Ejchá (איכה) příběh ve kterém Jeremiáš naříká nad zbořením Chrámu a vyhnanstvím Judejců.
Kazatel Kohelet (קהלת)je zamyšlení nad nicotností pozemského štěstí.
Ester Estér (אסתר) je příběhem ze života judejských vyhnanců v perském království.
Daniel Dáníél (דניאל) je životopis Daniela a jeho proroctví.
Kniha Ezdráš a Nehemjáš Ezrá úNechemjá (עזרא וּנחמיה) popisuje vysvobození Judejců ze sedmdestiletého babylonského vyhnanství a obnovení Chrámu.
Knihy kronik I a II Divréj hajámím Alef veBet (דברי הימים א׳ וב׳) je genealogie lidského rodu a kronika králů Izraele a Judee.

sinai1.jpg