Jdi na obsah Jdi na menu
 


16. Písmo Svaté - Proroci

Část Písma Svatého - Proroci Nevíím (נביאים) se skládá z osmi knih, které se dělí na čtyři knihy Prvních Proroků Nevíím Rišoním (נביאים ראשׁוֹנים), a na čtyři knihy Pozdějších Proroků Nevíím Acharoním (נביאים אחרוֹנים).

Knihy Prvních Proroků Nevíím Rišoním (נביאים ראשׁוֹנים)

Jozue Jehóšua (יהוֹשׁע)
Soudců Šoftím (שׁוֹפטים)
Samuel I a II Šemúél Alef veBet (שׁמוּאל א׳ וב׳)
Královská I a II Meláchím Alef veBet (מלכים ׳א׳ וב׳)

prorok.png

Tyto knihy popisují období 850 let, tj. dobytí země Kanaán, její rozdělení mezi izraelské kmeny, dějiny Lidu Izraele v době soudců, příběh posledního soudce Samuela a období králů Saula, Davida a Šalamouna, budování Chrámu, rozdělení jednotného království Izrael na království Judea a království Izrael, dějiny obou království do dobytí království Izrael, deportaci obyvatel království Izrael nařízenou asyrským králem Salmanassarem, dějiny judských králů do dobytí království Judea, a zničení Chrámu babylonským králem Nebukadnesarem.

 sinai1.jpg

Knihy Pozdějších Proroků Nevíím Acharoním (נביאים אחרוֹנים)
Izajáš Ješajáh * (ישׁעיה)
Jeremjáš Jirmeh * (ירמיה)
Ezechiel Jechezkél * (יחזקאל)
Dvanáct proroků Teréj ásár * (תּרי עשׂר):
Ozeáš Hóšea * (הוֹשׁע)
Jóel Jóél * (יואל)
Ámos Ámós * (עמוֹס)
Abdijáš Óvadjá * (עוֹבדיה)
Jonáš Jóná * (יוֹנה)
Micheáš Míchá * (מיכה)
Nahum Nachúm * (נחוּם)
Abakuk Chabakúk * (חבקוּק)
Sofonjáš Cefanjá * (צפניה )
Ageus Chagaj * (חגי)
Zacharjáš Zecharjá * (זכריה)
Malachiáš Maláchí * (מלאכי)
Tyto čtyři knihy obsahují proroctví výše uvedených proroků, tedy proroctví, která napomínají a kárají tehdejší krále a lid za zvůli a nespravedlnost, předpovídají hrozící nebezpečí, a varují před trestem Božím. Proroctví varují většinou Lid Izraele, někdy ale i ostatní národy. Tyto čtyři knihy kromě domluv, napomenutí, rad, kázání, obsahují i vysvětlení Božího Zákona, předpovídají budoucnost Izraele i celého lidstva, a příchod Mesiáše.

proroctvi.jpg